Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Τα νέα παπούτσια της ΜπιρμπίληΟρίστε .... λυσσάξατε πιά με τα παπούτσια της Υπουργού περιβάλλοντος κ. Μπιρμπίλη καί αποφάσισε να τα αλλάξει με νέο μοντέλο καί μάλιστα κατάλληλο για την θέση της στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
Απόλυτα Οικολογικα εεεεε ??? Δεν μπορείτε να πείτε ....

Δεν υπάρχουν σχόλια: